Aile ve Miras Hukuku
Aile ve Miras Hukuku
AİLE HUKUKU 
 
Anayasa, aileyi “toplumun temeli” olarak tanımlamıştır. Toplumu oluşturan en küçük birim olan aile üyelerinin birbirlerine karşı hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, aile hukukunda uzman hukukçu kadrosuyla beraber ailenin parçası olan bireylerin haklarını korumakta, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine en etkili hukuki hizmeti sunmaktadır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, özellikle çekişmeli boşanma davalarını evliliğin iptali davalarını eşler arasındaki mal paylaşımı davalarını, velayet davalarını, nafaka ve tazminat davalarını özenle takip etmekte; ulusal ve uluslararası mevzuatı ve yargı kararlarını düzenli takip ederek müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgi ile danışmanlık yapmaktadır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, taraflar arasında çekişmeli olan uyuşmazlıklarda hizmet vermenin yanı sıra taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik öncesi ve sırasında mal rejimi sözleşmesi ve benzeri birçok aile hukuku sözleşmelerinin hazırlanmasında danışmanlık yapmaktadır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, müvekkillerine Aile Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hukuk hizmeti sunmaktan mutluluk duyar.
 
Ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz. 
 
MİRAS HUKUKU 
 
Miras hukuku, kişilerin ölümünden sonraki hukuki statüyü düzenlemektedir. Her kişinin ölümünden sonra malvarlığına ne olacağı hakkında tasarruf yetkisi bulunmaktadır.
 
Erikel Hukuk Bürosu,  müvekkillerimizin miras hukukundan kaynaklanan sorunlarının çözümü için dava takip, danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vermekte, ihtilafı en kısa sürede tarafların maddi manevi en az zarar göreceği şekilde çözümünü hedeflemektedir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, kendileri için değerli olan müvekkillerinin isteklerini koruyarak vasiyetname, miras ve mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanmasında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, miras hukukundan doğan anlaşmazlıkların çözümü için danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, Erikel Hukuk Bürosu mirasın reddi davaları, muris muvazaasından kaynaklanan davalar, mirasın paylaşımı davaları, saklı payı ihlal edilen mirasçı lehine ölüme bağlı tasarrufun iptali davası gibi davalarda hukuk hizmeti vermektedir. 
 
Erikel Hukuk Bürosu müvekkillerine Miras Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hukuk hizmeti sunmaktan mutluluk duyar.
 
Ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.