Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ““Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.” 

 
Türk Hukukunda “Anayasa Mahkemesi’ ne bireysel başvuru” kurumunun uygulamaya geçirilmesi ile bireylerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallerin iç hukukta ortadan kaldırılması, yargılama sürecinde olası hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne yapılan başvuruların azaltılması amaçlanmıştır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, temel halk ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen müvekkillerine bu olağanüstü kanun yolunu kısa zaman içerisinde ve etkin bir biçimde kullanabilmesi için aktif bir hizmet sunmaktadır.