Bankacılık ve Finans Hukuku
Bankacılık ve Finans Hukuku
Bankacılık Hukuku, bankaların kuruluşlarını, kişilerle olan ilişkilerini, çalışmalarını, işlemleri üzerinde devletçe yapılacak denetimleri yasa ve tüzükleri gereğince açıklayan kuralların tümünü içeren bir hukuk dalıdır. Banka Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve bu kanun uyarınca bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarafından hazırlanan ve yayımlanan düzenlemelerdir.
 
Banka mevzuatları , Türkiye'de 01.01.2005 tarihinden bu yana BDDK (Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu)  tarafından hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Bankacılık Kanunu ve bunun dışında bir takım kanun ve kararnameler bir arada banka mevzuatını oluştururlar.
 
Finans Hukuku, Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır.
 
Erikel Hukuk Bürosu, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında müvekkillerine, ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalarda, kredi sözleşmelerinde, Leasing ve Faktoring sözleşmelerinde, Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ile ilgili hukuki işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.