Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, suç sayılan eylemleri belirleyen ve cezai yaptırımlara bağlı hukuk normlarının tümünü içeren kamu hukukunun bir dalıdır.

 
Ceza Hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda öngörüldüğü üzere “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. “
 
“Yasayı bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında danışmanlık hizmeti ve ceza yargılaması sırasında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ekibimiz Türk Ceza Kanunu veya özel kanunlarda tanımlanmış bütün suç tiplerine ilişkin ceza soruşturması ve kovuşmasında şüpheli, sanık veya mağdura en etkin ve doğru hukuki hizmeti sunmaktadır.