Çevre Hukuku
Çevre Hukuku
Çevre Hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkileşimi düzenleyen, doğal yaşam alanının gelişimi, bakımı ve korunmasına ilişkin hukuki kuralları içeren hukuk dalıdır.
 
Kyoto Protokolü ve AB mevzuatına uyum süreci çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemelerin artışını hızlandırmıştır. Buna bağlı olarak çevreye ilişkin hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır.
 
Erikel Hukuk Bürosu, çevre hukuku alanında müvekkillerine çevre mevzuatına aykırılıklardan doğan adli ve idari cezalara itiraz konusunda, çevre hukukundan doğabilecek tespit ve tazminat davalarında, atık yönetimi, arazi kullanım ve yerleşimi ,Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanmasında , çevre etki sig