Deniz Hukuku
Deniz Hukuku

Deniz Hukuku,  Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunları hukuksal açıdan inceleyen Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ile Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Deniz Özel Hukukunun bir alt dalı olarak Deniz üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin düzenlemelerse Deniz Ticareti Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

 
Deniz Hukuku, devletlerin karasuyunu, kıta sahanlığını ve münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu su alanlarını kurallarla belirleyen ve bu kurallar dahilinde “uluslararası statü kazanmış” denizlerden yararlanmalarını sağlayan bir hukuk dalıdır. Özellikle uluslararası deniz hukukunun uygulanması diğer uluslararası belgelerde olduğu gibi taraf devletleri kapsar. Ayrıca deniz ve okyanusların devletler arasında paylaşımı, buralardaki tüm faaliyetler ve işlenen suçlar da deniz hukukunun kapsamında ele alınır.
 
Erikel Hukuk Bürosu, deniz ticaretinden doğan alacak takiplerinde ve davalarında, deniz ceza hukukundan kaynaklanan davalarda, gemi siciline tescil, terkin, ipotek tesisi, yükün zararına ilişkin tespit ve tazminat davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.