Enerji Hukuku
Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.  Yenilenebilir enerji haricindeki enerji kaynaklarından başlıcaları;  petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, kömür ve uranyumdur. 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumludur.
 
Aşağıdaki kanunlar Türkiye enerji sektörünü düzenlemektedir:
Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun), Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile  Enerji  Satışına İlişkin Kanun
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu,Petrol Piyasası Kanunu,Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu.
 
Erikel Hukuk bürosu,  Enerji Hukuku alanında müvekkillerine EPDK düzenlemelerinden doğabilecek sorunlarda, ticari işlemler, proje geliştirme, ruhsatlandırma ve her türlü izinlerin alınmasında, enerji projelerinin ve şirketlerinin devralınmasında, elektriğin toptan veya perakende alımı-satımı ve transferine ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında, enerji nakil uyuşmazlıklarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.