Fikri Haklar (Marka, Patent ve Telif Hakları)
Fikri Haklar (Marka, Patent ve Telif Hakları)

Fikri ve sınaî haklar hukuku, bir kişinin veya bir işletmenin fikri çalışmalarının neticesinde elde etmiş olduğu ürünlerini, yöntemlerini, dokümanlarını, kimlik unsurlarını, sanat eserlerini veya görsellerini izinsiz olarak kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi hukuka aykırı eylemlere karşı eser sahibini koruma mahiyetindeki hakları içeren bir hukuk dalıdır. 

 
Erikel Hukuk Bürosu, marka, patent, telif hakları, ticari sırlar ve haksız rekabetin korunmasına ilişkin olarak müvekkillerinin ticari menfaatlerini gözeterek hukuki koruma tedbiri, dava, işlem takibi, lisans ve danışmanlık hizmeti vermektedir.