Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Eşya Hukukunun önemli bir parçasını oluşturan Gayrimenkul Hukuku, Türkiye’ deki taşınmazların hukuki durumunu inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu konuda düzenlenmiş hukuk normları ise birçok istisnaları ve detayları barındırmaktadır.

 
Erikel Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine, ecr-i misil davası , müdahalenin men-i davası ,her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, ipotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları , izale-i şuyu davası, kira bedelinin tespiti davaları, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,  önalım davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davalar, tahliye davalarında, , gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlemesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.