Gümrük Mevzuatı ile İlgili Uyuşmazlıklar
Gümrük Mevzuatı ile İlgili Uyuşmazlıklar

Erikel Hukuk Bürosu, uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, teslim ve ödeme şekillerinde, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıklarda, Gümrük idaresi tarafından yapılan hatalı işlemler için düzeltme talebinde bulunulması, itiraz edilmesi,dava açılmasında, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılmasında ve Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.