İdare Hukuku
İdare Hukuku

Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak, idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve denetime tabi tutulması şarttır. Bu bağlamda, idare tüm işlem ve eylemlerinde kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerini gözetmekle yükümlüdür. Ancak uygulamada idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine rastlamak mümkündür ve bu durum vatandaşların mağduriyetine yol açmaktadır. İdarenin yaptırım gücünün ağırlığı

ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebilmesi karşısında bireylerin hukuki yönden korunma haklarının gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.
Erikel Hukuk Bürosu, hukuka aykırı nitelikteki idari eylem ve işlemler nedeniyle müvekkillerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla,
 
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, çözüm yolları, imar davaları
  • İhale Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve ihale davaları
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar
  • Belediye Kanunu’ ne ilişkin ihtilaflar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.