İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu , sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler) olan ilişkilerini, karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri konu alan bir hukuk dalıdır.

 
Sosyal güvenlik hukuku ise, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğunun uyması gereken hukuk normlarını inceleyen bir hukuk dalıdır. 
 
Erikel Hukuk Bürosu, iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında müvekkillerine, 
 
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması veya mevcut iş sözleşmelerinin güncel mevzuat hükümlerine uyarlanması
  • İş sözleşmesinin feshi halinde hak ve alacakların takibi
  • İşe iade davaları
  • Ücret alacağı, işten ayrılma, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatiller ve yıllık izin alacaklarına ilişkin davalar
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen zararların tazminine ilişkin davalar
  • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının oluşturulması
  • Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.