Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku
Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması gereği, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan düzenlemeler ile hüküm altına alınmıştır.Buna göre.

 
“ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. 
Kapsam: 
Madde 2 – Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar. “
 
Taşınmaz Kültür ve tabiat varlıkların korunması , milli kültürümüzün gelecekteki kuşaklara aktarımı açısından önem arz etmektedir. Bu durum geçmişte yaşananları hem aydınlatıcı nitelikte hem de tarihi eserlerin yaşatılmasını sağlayıcı nitelikte olacaktır.
 
Erikel Hukuk Bürosu, Kültür ve tabiat varlıkları hukukuna ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıklarda müvekillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.