Tıbbi Ürünler ve Sağlık Hukuku
Tıbbi Ürünler ve Sağlık Hukuku

Tıbbi ürünler ve sağlık hukuku, sağlık ve tedavi hizmetini sunan gerçek kişiler veya tüzel kişiler ile ve bu hizmeti sunan kişileri denetlemekle görevli olan devlet ile bu hizmetten faydalanan kişiler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını inceleyen bir hukuk dalıdır.

 
İlaç temelli tedavi yöntemlerinin artışına paralel olarak günümüzde küresel ilaç pazarı hızla büyümektedir. Bu durum ise tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında piyasa baskısına, katı yasal düzenlemelere ve koruma süresi geçmiş patentlere neden olmuştur. 
 
Türk Hukukunda, hekim ve hasta hakları hukuka aykırı müdahalelerin önlenmesi amacıyla taraflar arasında eşitlik ilkesi gözetilerek düzenlenmiştir. Bu bağlamda hastaya veya hekime yönelik hukuka aykırı müdahalelerde bu hakların etkin bir biçimde kullanılması önem arz etmektedir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, tıbbi ürünler ve sağlık hukuku alanında müvekkillerine, 
  • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davalarında,
  • Doktorun temel hak ve özgürlüğüne yönelik hukuka aykırı müdahalede açılabilecek hukuk ve ceza davalarında, 
  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davalarında, 
  • Sağlık Bakanlığı izin prosedürü veya tıbbi ürün lisans prosedürü hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.