Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

 
Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine, ticari şirketlerin alım ve satımında, hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmelerinde, kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarında, şirket feshi davalarında, şirket ortaklığından ayrılma halinde, şirket tasfiye işlemlerinde, imtiyaz, bayilik ve acentelik sözleşmelerinde,ortaklık sözleşmelerinde,kredi sözleşmelerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.