Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk, devletlerarası hukuk ve uluslararası özel hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
Devletlerarası Hukuk,  devletlerin birbirleriyle veya uluslararası örgütler ile olan ilişkilerini düzenlemektedir. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini inceleyen hukuk dalıdır.
 
Erikel Hukuk Bürosu, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin kararlarda,  uluslararası tahkim ve arabuluculuk, yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konularda,  uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve kanunlar ihtilafı konularında, ithalat ve ihracatta hukuki denetim ve hukuki alt yapının oluşturulması hususunda, yabancı şirketlerin Türkiye’ deki teşvik ve yatırımlarına veya yabancı bir ülkede yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine hukuksal zemin oluşturma konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.